فوری/ تیراندازی شدید در اطراف کاخ پادشاهی سعودی / ملک سلمان به …

Telegram: Join Group Chat

www.niknews.ir. 158 members. اخبار روز ايران و جهان. Join Channel. You are
invited to the group www.niknews.ir. Click above to join.
https://telegram.me/joinchat/BWdajTwMLH8WTeX0UGJvOw

تیراندازی در نزدیکی کاخ پادشاه عربستان سعودی /کودتا علیه ملک سلمان؟

10 ساعت قبل تیراندازی در نزدیکی کاخ پادشاه عربستان سعودی /کودتا علیه ملک سلمان؟ / ورود یک
پهپاد به حریم قصر/ملک سلمان به پناهگاه منتقل شد / پرواز … برخی منابع دلیل
تیراندازی را ورود یک پهپاد به حریم قصر عنوان کرده‌ و برخی از احتمال کودتا صحبت
می‌کنند. ملک سلمان به پناهگاه منتقل شد. براساس برخی گزارش های تایید …
http://namehnews.ir/fa/news/478968/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

فوری/ تیراندازی شدید در اطراف کاخ پادشاهی سعودی / ملک سلمان به …

9 ساعت قبل شبکه خبر از تیراندازی «شدید» در نزدیکی کاخ پادشاهی عربستان خبر داده است. این
شبکه تلویزیونی اعلام کرده:گفته می‌شود پادشاه سعودی با یک کامیون از کاخ فراری
داده شده است. به نوشته این شبکه برخی از احتمال کودتا در این کشور خبر می‌دهند.
تکمیلی/. ویدئویی که برخی منابع از تیراندازی ادعایی نزدیک قصر …
http://www.entekhab.ir/fa/news/404453/%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *