جهان نيوز – کودتای نافرجام بن سلمان علیه عبدالله اردنی

ویدئو شلیک به کاخ پادشاهی آل سعود، کودتا در راه است؟

9 ساعت قبل شایعات یا شاید حقایق، از کودتا در عربستان صعودی حکایت دارد. حملاتی به کاخ
پادشاهی صورت گرفته که هنوز اطلاعات خاصی از آنها در دسترس نیست؛ اما برخی
خبرگزاری ها از طرح کودتا علیه ملک محمد بن سلمان نوشته اند.
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-70/209365-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

ادامه حملات رسانه ای عربستان و امارات علیه قطر/ از پیش بینی کودتا تا …

3 ژوئن 2017 از راست: ملک سلمان پادشاه عربستان، شیخ صباح امیر کویت و شیخ تمیم بن حمد آل
ثانی امیر قطر. ادامه افشاگری رسانه‌های سعودی علیه امیر قطر / ناکامی کویت در حل
اختلافات میان دو کشور. در پی این تنشی که در ابتدا اختلاف نظر معمولی به نظر
می‌رسید رسانه های عربستان و امارات به شدت قطر و حاکمان آن را مورد حمله قرار می …
http://www.asriran.com/fa/news/542286/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

:::Noandish.com::: كودتا در عربستان و فرار شاه سعودى يا مقابله با يك …

10 ساعت قبل كودتا در عربستان و فرار شاه سعودى يا مقابله با يك حمله: ادامه تيراندازى در اطراف كاخ
ملك سلمان … براساس گزارش اورشلیم پست، برخی از منابع با انتشار تصاویر و
ویدیوهایی از صحنه درگیری در توییتر گفته‌اند که این تیراندازی بخشی از یک
پروژه کودتا علیه ملک سلمان بوده و شاه سعودی نیز از محل اقامتش فراری داده …
http://noandish.com/fa/news/73507/%D9%83%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D9%83-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%83%D8%A7%D8%AE-%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86

فوری/ شایعه کودتا در عربستان / تیراندازی در اطراف کاخ پادشاهی …

9 ساعت قبل شبکه خبر از تیراندازی «شدید» در نزدیکی کاخ پادشاهی عربستان خبر داده است.
https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B1-59/904980-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88

تیراندازی در نزدیکی کاخ پادشاه سعودی/ ورود یک پهباد به قصر سلطنتی

10 ساعت قبل در همین رابطه، اورشلیم پست نیز به نقل از منابع تأییدنشده از تیراندازی و انفجار در
نزدیکی محل اقامت ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی در ریاض خبر داد. براساس
گزارش اورشلیم پست، برخی از منابع با انتشار تصاویر و ویدیوهایی از صحنه
درگیری در توییتر گفته‌اند که این تیراندازی بخشی از یک پروژه کودتا علیه …
http://www.tabnak.ir/fa/news/792314/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA%DB%8C

شنیده شدن صدای انفجار و تیراندازی در نزدیکی کاخ پادشاه عربستان + …

9 ساعت قبل ایران آنلاین /برخی منابع در شبکه های اجتماعی ویدیوهایی منتشر کردند که حاکی از
وقوع انفجار و تیراندازی در نزدیکی کاخ ملک سلمان پادشاه عربستان در ریاض
پایتخت این کشور است. به گفته این منابع، کودتایی علیه پادشاه عربستان در
جریان است و کاخ وی تخلیه شده است. هنوز هیچ منبع رسمی در این باره واکنشی …
http://inn.ir/News/349590.html

روایت‌های متناقض از علت تیراندازی در نزدیکی کاخ پادشاهی عربستان …

10 ساعت قبل پس از وقوع این تیراندازی، برخی منابع عمدتاً نزدیک به مخالفان حاکمیت عربستان، از
درگیری‌ها امنیتی علیه پادشاه عربستان سخن به میان آوردند و حتی از احتمال وقوع
کودتا و فرار ملک سلمان پادشاه عربستان با یک کامیون از کاخ پادشاهی خبر دادند اما
این خبرها از سوی منابع رسمی تایید نشد. در مقابل این خبرها، عمر خلیفه …
http://www.tabnak.ir/fa/news/792310/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

ایرنا – عربستان و گذار از آل سعود به آل سلمان

22 ژوئن 2017 در همین راستا، روزنامه «ایران» زیر عنوان «کودتای مخملین ملک سلمان علیه آل سعود»
نوشت: صبح دیروز ملک سلمان با صدور فرمانی، با برکناری محمد بن نایف، پسر 57
ساله برادرش از سمت … روزنامه «بهار» این تغییرات بی سابقه در ساختار قدرت آل سعود
را «شبه کودتا» خواند که سنت پادشاهی در عربستان راتغییر داده است.
http://www.irna.ir/fa/News/82573656

کودتای ضدسلطنتی عراق – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کودتای ضدسلطنتی عراق کودتایی است به رهبری عبدالکریم قاسم نظامی چپگرای
عراقی علیه سلطنت فیصل دوم در عراق که به حیات رژیم پادشاهی عراق خاتمه داد (۱۴
ژوئیه ۱۹۵۸ = ۲۳ تیر ۱۳۳۷). دولت عبدالکریم قاسم دولتی میانه رو بود. دولت قاسم در
سال ۱۹۵۹ اعلام کرد که از پیمان سنتو خارج می‌شود. عراق در سال ۱۹۵۰ به این پیمان
پیوسته بود.
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%B6%D8%AF%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82

جهان نيوز – کودتای نافرجام بن سلمان علیه عبدالله اردنی

31 دسامبر 2017 بر اساس این خبر، ملک عبدالله پادشاه اردن سه برادر خود را از پست‌های ارشد فرماندهی
نظامی برکنار کرده است. السوره نوشت: شاهزاده فیصل، شاهزاده علی و شاهزاده طلال سه
برادر ملک عبدالله با رهبران عربستان سعودی برای طراحی کودتایی علیه شاه اردن در
تماس بوده‌اند. بر اساس این خبر، هر سه برادر ملک عبدالله هم‌اکنون در …
http://www.jahannews.com/news/577912/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *