آکادمی رایگان آپ نیک: صفحه نخست

دانلود جزوات درسی

25 دسامبر 2016 دانشجویان گرامی می توانند با مراجعه به این قسمت جزوات مربوطه را دانلود نمایند.
استادمربوطه, نام درس. جناب آقای دکتر مظفری. دانلود جزوه ونمونه سوال انقلاب اسلامی
وری · شه ها · دانلود جزوه ونمونه سوال تاریخ تحلیلی اسلام · دانلود جزوه ونمونه سوال
تفسیر موضوعی قرآن · دانلود جزوه درسی فارسی پیش دانشگاهی · دانلودقسمت دوم …
http://www.iaukhafr.ac.ir/page/14

دانشگاه آزاد اسلامی نظر آباد جزوات استاد موسوی فر

جزوات استاد موسوی فر. لینک های مرتبط. آئین زندگی · تفسیر موضوعی قرآن کریم ·
تاریخ تحلیلی صدر اسلام · تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی · انقلاب اسلامی ایران-قسمت
اول · انقلاب اسلامی ایران-قسمت دوم · وصایای امام خمینی (ره) · اندیشه اسلامی ۱ · اندیشه
اسلامی ۲ · اتوماسیون اداری · نمایش فیش حقوق کارکنان و اساتید · دفتر مطالعات
آموزشی …
http://naiau.ac.ir/?page_id=840

ﻣﺣﻣد ﻧﺻﯾرى ﻧوﺷﺗﮫ دﮐﺗر ﻧﻣوﻧﮫ ﺳواﻻت ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣﻟﯾﻟﯽ اﺳﻼم

ﻧﻣوﻧﮫ ﺳواﻻت ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣﻟﯾﻟﯽ اﺳﻼم. ﻧوﺷﺗﮫ دﮐﺗر. ﻣﺣﻣد ﻧﺻﯾرى. ﻣدرس. : دﮐﺗر ﻣظﻔرى. داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻋزﯾز ﺗوﺟﮫ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﺻل ﮐﺗﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣﻟﯾﻟﯽ وﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺳواﻻت. وﭘﺎﺳﺧﮭﺎ اﻟزاﻣﯽ اﺳت . ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺎ ﻋﻼﻣت. ”
/". ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت. -١. ﮐداﻣﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺳرﮔذﺷت ﻣﻟت ھﺎ ،ﺳﯾره. اﻧﺑﯾﺎ وﺳﯾﺎﺳت ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻣﯽ داﻧد ؟ اﻟف
. (. ھرودوت. ب/. (. اﺑن ﺧﻟدون. (ج. ﻣرﺗﺿﯽ ﻣطﮭرى. (د. ﺳﯾد ﺟﻌﻔر ﺷﮭﯾدى. -2. ﮐدام ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﮫ دو ﺑﺧش
 …
http://www.iaukhafr.ac.ir/Interfaces/Imagesfiles/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%20%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C.pdf

تاریخ تحلیلی اسلام؛ از آغاز تا نیمۀ نخست سدۀ چهارم by سید جعفر شهیدی

تاریخ تحلیلی اسلام؛ از آغاز تا نیمۀ نخست سدۀ چهارم has 45 ratings and 7 reviews.
Abolfazl said: این کتاب مدخل خوب، مختصر و مفیدی است برای آشنایی با تاریخ
https://www.goodreads.com/book/show/6256958

عناوین جدید دروس گروه معارف اسلامی

1-فلسفه اخلاق ( با تکیه بر مباحث تربیتی ). 2-اخلاق اسلامی ( مبانی و مفاهیم ). 3-
آیین زندگی ( اخلاق کاربردی ). 4-عرفان عملی در اسلام. 5-اخلاق خانواده. 2. 2. 2. 2. 2.
انقلاب اسلامی. (2 واحد ). 1-انقلاب اسلامی ایران. 2-آشنایی با قانون اساسی. 3-اندیشه
سیاسی امام خمینی (ره). 2. 2. 2. تاریخ و تمدن اسلامی. ( 2 واحد ). 1-تاریخ تحلیلی صدر
اسلام.
http://islamic.iiau.ac.ir/fa/page/222/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

جزوات درسی – دانشگاه جامع علمی کاربردی مهاباد ۳

در زیر جزوات درسی ارایه شده است. برای دانلود کلمه Alt را فشار داده و سپس کلیک
نمایید. … بدمینتون · بیومکانیک ورزشی · تاریخ تحلیلی صدر اسلام · تاریخ و
فرهنگ تمدن اسلامی · تغذیه و ورزش · تفسیر علمی کاربردی · تنیس · روانشناسی
ورزشی · حرکت شناسی · حقوق ورزشی · روش تحقیق در تربیت بدنی · روش تحقیق ·
ریاضی عمومی.
http://fa.uastm3.ir/course-note/

دروس معارف اسلامی دوره کارشناسی – دانشگاه علم و صنعت ایران – گروه …

اخلاق اسلامی. 1. فلسفه اخلاق(با تکیه بر مباحث تربیتی). 2. ______. 2 واحــد. 2.
اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم). 2. ______. 3. آیین زندگی (اخلاق کاربردی). 2. ______.
4. عرفان عملی اسلام. 2. ______. 3. گرایش. تاریخ اسلام. 1. تاریخ فرهنگ و تمدن
اسلامی. 2. ______. 2 واحــد. 2. تاریخ تحلیلی صدر اسلام. 2. ______. 3. تاریخ امامت.
2.
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=25.7735.34002.fa

دانلود کتاب تاریخ جهان اسلام از آغاز تا پایان عثمانی – تاریخ اسلام …

4 ژانويه 2017 تاریخ جهان اسلام از آغاز تا پایان عثمانی – تاریخ اسلام (نسخه PDF) اثر محمدرضا
سلیمی ، مهدی وزین‌‌افضل را در فیدیبو دانلود کنید دانلود کتاب الکترونیک و مطالعه
کتاب و مجله در موبایل یا تبلت خود.
http://fidibo.com/book/69034-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%E2%80%93-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-(%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-PDF)

دانلود کتب پی دی اف نایاب

دانلود کتاب تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان.سید جعفر شهیدی.سال 1365 شمسی،
250 تومان.(لینک دانلود). 36. دانلود کتاب تاریخ سیاسی صدر اسلام شیعه و خوارج.
یولیوس ولهاوزن[Julius Wellhausen].ترجمه محمود رضا افتخار زاده.سال 1375 شمسی،
250 تومان.(لینک دانلود). 38. دانلود کتاب تاریخ و علوم قرآن.علی حجتی کرمانی.سال
1394 …
http://pdfnayab.blogfa.com/

آکادمی رایگان آپ نیک: صفحه نخست

دانلود جزوه ی آب های زیر زمینی دکتر علیرضا فرخی · Mohammad Karim Ghassab
۱۳۹۵-۰۶-۰۴ خانه ۰ 1,073. با توجه به اینکه دانشجویان زیادی به دنبال مطالب کلاس
درسی این استاد گرانقدر بودن بر ان شدیم تا جزوه ی آب های زیر زمینی که دستنویس دو
دانشجو می باشد را جمع آوری کرده و برایتاتان قرار دهیم تا در صورت کم کسر بودن جزوه
آن ها …
https://jozveh.upnic.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *